Προγράμμα - Ωράριο

Ώρες Λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00– 22:00, Σάββατο 9:00 – 16:00