Πολιτική Ακυρώσεων & Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Πολιτική Ακυρώσεων
Α) Ακύρωση Συνδρομής
Ακύρωση της συνδρομής δύναται να γίνει στην κάτωθι περίπτωση:
 Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική καταβολή της μηνιαίας ή ετήσιας συνδρομής ή κάθε είδους συνδρομή, αλλά δεν έχει γίνει χρήση των υπηρεσιών του Κολυμβητηρίου, μπορείτε να καλέσετε το 2751025023, 2751026508 και να ακυρώσετε τη συνδρομή σας και να επιστραφούν τα χρήματα, στον λογαριασμό που θα μας υποδείξετε.
Τα παραπάνω ισχύουν εφόσον δεν γίνει καμία χρήση του Κολυμβητηρίου Άργους και εφόσον η υπαναχώρηση δηλωθεί εντός 14 ημερών από την καταβολή της οιοδήποτε συνδρομής.

Β) Δικαίωμα υπαναχώρησης
Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση αναιτιολόγητα εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατάθεσης του ποσού της συνδρομής. Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας.
Σε αυτή την περίπτωση υποχρεούται το «Κολυμβητήριο» να σας επιστρέψει το τίμημα που εισέπραξε (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών τυχόν εξόδων), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Το ποσό που θα επιστραφεί θα υπολογίζεται με βάση τις ημέρες που έγινε χρήση των παροχών/υπηρεσιών. Το «Κολυμβητήριο» θα εκτελέσει την επιστροφή χρημάτων με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο πελάτης.
Τα έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων επιβαρύνουν τον πελάτη.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 2751025023, 2751026508